دست‌سازه‌ها را نه تنها می‌توان وسیله‌ای مناسب برای بیان احساس به حساب آورد.
بلکه ارزشی ماندگار و کاربردی می‌توان به آن داد. در این مسیر زیبا که سرشار از ایده‌پردازی در طراحی و ساخت و تولید بود؛ تیم نیکوپندار درکتابِ‌مان و بازاریابی و فروش و ارتباط با مشتری و شریک‌یابی و کار تیمی را تجربه کرد.
کودکان عزیز در این رویداد، مراحل کار فلزکاری و معرق و نقاشی را به معرفی نمایش گذاشتند.